The world needs a warrior soul

Over MINOUX

Theatergezelschap MINOUX

MINOUX is een nieuwe ruimhartige theaterorganisatie rondom cabaretière en theatermaker Minou Bosua, voorheen de helft van cabaretduo De Bloeiende Maagden. MINOUX is sinds 2018 in Den Bosch gevestigd en ontwikkelt een nieuwe vorm van theater die zij Bewustzijnsamusement noemt. Cabaret gaat in dialoog met documentaire, film, muziektheater en beeldende kunst.
Bijzonder is dat bij het maken en spelen van de voorstelling een specifieke groep uit de samenleving deelneemt.

In samenwerking met maatschappelijke en culturele organisaties maakt MINOUX uit deze groep een duurzame sociaal culturele community voor kwetsbare, eenzame of gewoon enthousiaste mensen op zoek naar verbinding. Op deze manier worden bestaande manieren van en opvattingen over samen-leven opengebroken en nieuwe mogelijkheden aangereikt (en bestendigd).

Minou Bosua is de artistieke bron van het gezelschap. Samen met Corien Baart (artistiek adviseur) bedenkt zij producties en projecten. Daarbij wordt regelmatig samengewerkt met makers uit verschillende disciplines zoals o.a. Maasja Ooms, Annelies van Wieringen, Mijke de Jong, Lotte de Beer, Eelco Smits.

"Zeg ja...

...als je geen goede reden hebt
om nee te zeggen!"


Henk van Helvert
Danser Dance Along Parties
Onze Missie

Met een glimlach op je gezicht door het ongemak heen;
MINOUX maakt theater om bestaande, belemmerende structuren van samenleven te onderzoeken en een blik op vrije ruimte te bieden. Minou Bosua noemt haar theatervorm ‘bewustzijnsamusement’.
Onze Visie

op zoek naar het onbegrensde zelf.
Ieder mens verlangt ernaar de meest waarachtige en meest onbegrensde versie van zichzelf te laten zien: dat is de enige weg naar wezenlijke verbinding met anderen. In een sterk inclusieve samenleving krijgt ieder de ruimte zich te ontplooien - ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, afkomst, capaciteiten, kleur of vorm. Als we durven bestaande structuren in de samenleving open te breken en verschillen te omarmen is die ruimte er.

Drieluik: Moeder-Vader-Kinderen

Momenteel zijn wij bezig met het maken van een theatertrilogie. De bron van inspiratie voor deze theatrale zoektocht is de rijke, geheimzinnige en vaak gesloten structuur van het gezin waarin je opgroeit. Uit deze opvoeding vormen zich patronen en gewoontes gevuld met onzekerheden en overtuigingen waarachter de kern van onszelf makkelijk verstopt raakt.

En die patronen kopiëren we weer: we maken een eigen gezin naar klassiek voorbeeld en geven oude overtuigingen en angsten mee aan een nieuwe generatie. Vanuit een persoonlijke expeditie gaat Minou Bosua een open dialoog aan met medemakers (professioneel en amateur) en publiek. Samen worden ontdekkingen gedaan die invoelbaar zijn voor iedereen met een moeder, met een vader, met kinderen. De nieuw gevonden theatertaal waarin, naast cabaret, documentaire en participatie een doorslaggevende rol spelen, slaat enorm aan bij het publiek. Ontroering en amusement gaan hand in hand en geven stof tot nadenken over de manier waarop mensen samenleven en hoe zij zich te midden van anderen zelf optimaal kunnen ontplooien.

These are our warrior souls
Meet the team
Mail Minou!
Minou Bosua
Artistiek leider
Mail Petra!
Petra Welboren
Zakelijk leider
Mail Corien!
Corien Baart
Artistiek adviseur
Mail Babsie!
Babsie van Aalderen
Productie & Techniek
Mail Marieke!
Marieke Simons
Partnerships & Publiekswerking
Mail ons!
Anna Uitde Haag
Voorzitter
Mail ons!
Frank Noorland
Secretaris
Mail ons!
Guido Vermunt
Penningmeester