LEER ME HET LIED VAN JE VADER

Samen met Karima van Farent Sociaal werk en Irene Koster van Sociaal Domein trekt Minou in 2022 de wijken in om in gesprek te gaan met van oorsprong Turkse, Marokkaanse en Surinaamse vaders en zonen over de rol van de vader in het gezin.

MINOUX doet middels theatervoorstellingen en participatieprojecten langlopend onderzoek naar familieverbanden: de zorg voor elkaar en de opvoeding. Minou trekt in 2021 en 2022 de cultureel diverse wijken van de stad in op zoek naar ontmoeting, nieuwe verbindingen en culturele schatten uit niet westerse tradities. Uiteindelijk worden samen de liederen gezongen en muziek gemaakt.

De uitkomsten van deze ontmoetingen worden i.s.m. het Koning Willem 1 College gepresenteerd op Theaterfestival Boulervard 2023.